Rok 1922

S 1. lednem přišlo zdražení poštovného (1 dopis = 1 K, 1 pohled = 50 h). Opět přišla chřipková vlna, která si vyžádala mnoho obětí, jelikož nebyl znám původce nákazy a stejně tak chybělo lékařské ošetření. Počasí v lednu a únoru bylo suché a studené. Po dobu mnoha týdnů ukazoval teploměr teplotu od - 10 °C do - 25 °C. 26. ledna v noci byla vyhlášena požární pohotovost. Naštěstí nebyl požár ve vesnici. Hasiči jeli do města, kde se podíleli na hašení střechy domu Albina Wagnera. 4. února zemřel vysloužilec a bývalý starosta Josef Kögler No: 33. Sváteční dny 2. únor, 25. březen, 8. listopad už se nedodržovaly a v těchto dnech se v továrnách pracovalo a ve školách se normálně vyučovalo. 6.6. byl dnem Jana Husa, 1.5. národním svátkem, 28.10. státním svátkem - v tyto dny se neučilo. Nastal shon po mincích a bankovkách. Peníze podstrčené z Rakouska a Polska, ražené v letech 1919, 1920, 1921, byly prohlášeny za neplatné. S nedostatkem drobných se lidé vypořádali tak, že používali poštovní známky, které ale lidé neradi přijímali, protože špinily, lepily se na sebe a snadno se ztratily. Tak došlo k tomu, že poštovní úředníci přicházející 50korunové bankovky označovali čísly, což okamžitě napodobili také obchodníci a to vedlo k všeobecným nepokojům. Bankovky, které byly opatřeny falešným razítkem, byly zabaveny a z 50 % nahrazeny. 28. února uspořádali hasiči podle starého místního zvyku hon na medvěda.

15. března zemřel ve věku nedožitých 77 let, po životě naplněném prací, pan Adolf Hickl, vysloužilec, otec německého starosty. Pan starosta Hickl věnoval na památku 400 korun na obecní účely, čímž prokázal úctu. Byly vydány nové 20 a 40 haléřové mince, ale nemohly odstranit nedostatek drobných, jelikož si je lidé schovávali. Velkým požehnáním byl zákaz podávání kořalky a likéru při tanečních zábavách. Dobrý vliv se projevil velmi rychle. 7. května konaly Spolky na ochranu obce německé slavnosti máje. Sváteční vůz, kácení májky, koncert a tanec vynesly obnos 1000 korun ve prospěch KLTRB. Byl uveřejněn nový zákon o živnostenských daních; na čistý příjem 20.000 K byla stanovena daň 2,5 %. Také válečné příplatky, které byly v roce 1922 ještě zvýšeny, byly upraveny. Příplatek činila základní daň: 600% z lesa, 200% ze statku, 190 % až 250 % živnostenská daň, 100 % důchodová daň. 25. května se podíleli hasiči na hasících pracích požáru statku Lipského v obci Rozstání, jehož příčinou byl úder hromu. Jarní počasí bylo opravdu studené a pracovníci na objednávku se až do konce dubna odstěhovali. Žito přezimovalo dobře; pšenice utrpěla drobné škody. Sucho přetrvávalo až do poloviny června a znatelně brzdilo růst obilí. Obzvláště ječmen a oves zůstaly velmi krátké. Senoseč byla narozdíl od minulého roku poloviční. Následkem je opět citelné snížení počtu dobytka. Ceny masa, které byly v zimě nízké a na jaře vzrostly na 24 korun, spadly na 16 korun za kilogram.

Pan řídící učitel Hartmann dostál svému slovu a věnoval přitom hasičům následující báseň:
Nepyšníme se a nehonosíme se, my známe přec to přísloví: Udatný člověk se nedere na světlo, ale zůstává tiše na svém místě. Ale když požární zvony začnou naříkat - tak jsme ihned na místě; pomáháme, když dům sžírá rychlá vlna plamenů. Tu bráníme, zachraňujeme, zvoníme, ale nikoli kvůli zlatu či slávě; pouze láska k bližnímu, jež je naší okrasou, nás může tohle naučit. Zdar německým hasičům! Tak to má všude znít! Zdar milým slavnostem!, by se mělo zvukem nést. Bližnímu při požáru pomoci, také zachraňovat, když voda ohrožuje, ochrana vlasti, ochrana naší cti - to vše dokáží naši hasiči!
Poté byli uctěni dlouholetí členové; mezi nimi pan Franz Goppold N: , který se dal v tento slavný den na pochod. Na popud obce Linhartice byl panu vedoucímu Okresního spolku panu Ehleru Porstendorfovi předán nádherný stříbrný dárek (kuřácká sada). Zároveň přednesla dcera řídícího Traute Hartmann báseň s věnováním; neboť pan Ehler v té době slavil 25 let v úřadu starosty. Po skončení slavnosti se sváteční vůz a obrovská masa lidí přesunula do zahrady. Tamtéž se odvíjela pouze příjemná část oslavy. Obrovská plocha byla téměř přeplněná a až do nočních hodin zde vládl čilý ruch. Dva věnce (Tinkl, střelnice) uzavřely tento slavný den. Hasiči si mohli gratulovat k čistému zisku 15.000 korun; takže všichni byli přítomni!

13. červenec 1922 měl velký význam, neboť byla zavedena 8letá povinná školní docházka a tím byly zrušeny všechny úlevy, co se týče docházky. U nás chodil osmý ročník do školy v období od listopadu do dubna pouze v pondělí dopoledne. Také u nás se v létě objevily ondatry pižmové. V této době byla velmi drahá selata, která se prodávala od 600 do 1000 korun za pár. Uprostřed sklizně, po dnech bohatých na bouřku, se dostavil vytrvalý déšť a citelná zima následovala horké dny. Tím trpěly práce na sklizních. Výsledek sklizně byl ještě horší, než jsme se obávali. Výmlat byl brzy za námi. Zatímco se potají (1.6.1922) platilo za pšenici 400 korun, za žito 350 korun, za ječmen 320 korun, za oves 350 korun, za máslo 48 korun, za mléko 3 koruny, za vejce 1 koruna; klesly náhle ceny obilí na: pšenice - 150 - 160 K, žito - 110 K, ječmen - 115 K, oves - 110 K, máslo - 36 K, mléko - 1 K 70 h, vejce - 70 h. Mezi zemědělci je velmi stísněná nálada, neboť cenový pokles je jednostranný, protože cena u ostatního zboží v takové míře neustoupila. Počasí srpna a září zůstalo vlhké a studené. Ceny chleba jsou sníženy: 1400 g bílého chleba stálo 4 K 50 h, černého chleba 4 K. Bílé pečivo je prodáváno za 30 h za kus. Majitelé domů mají právo zvýšit nájemní daň o 20 % (1.8.) a o 10 % (1.11.). Na Okresní správě se konaly porady kvůli snížení cen. Sedláři snížili ceny o 30 %, truhláři o 25 %, kováři o 10 %. Také mzdy byly o 16 až 20 % sníženy.

Většina továren propouští zaměstnance; znehodnocení rakouského zboží sleduje pouze marka. Naše zboží je pro zahraničí příliš drahé a tak nenachází žádný odbyt. Z tohoto důvodu 1/10 průmyslových podniků nepracuje vůbec, ostatní vesměs omezeně. Tyto poměry udaly tón pro zpětné sklouznutí cen. Zajímavé je úřední zhodnocení majetku. Byla zjištěna současná cena pozemku, a to tak, že k hodnotě v době míru bylo přiraženo 75 %; současná cena domu byla určena přidáním 60 %. Úroda ovoce byla velmi bohatá; přesto, v důsledku stále mokrého počasí, vzala většina ovoce za své. Už 26. října napadl první sníh. Při tomto tísnivém odvádění majetku bylo jako ulehčení zavedeno, že jestliže majetek nepřesáhne hodnotu 50.000 korun, bude odečteno 10 % za každého člena rodiny; u majetku přesahujícího 50.000 K: 5 %. Tento rok byl tedy bohatý na události; pestře se střídalo dobré se zlým

Erb obce Linhartice

Kontaktujte nás:

  Obecní úřad Linhartice

Linhartice 134, Linhartice, 57101
IČ: 00276936

  Pevná linka OÚ Linhartice:

+420 461 316 860

  Mobil starosta obce:

+420 724 183 845

  Email:

obec.linhartice@worldonline.cz

  Datová stránka:

c3ub26g

Nejnovější články

18. červen 2018
21. červen 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016