Rok 1923

V první novoroční dny byl na Křížové hoře vysvěcen druhý zvon, který byl milodarem manželů Franze a Aloisie Liedlových, No: 5, na počest jejich ve válce padlému synovi Franzi. Této prosté slavnosti se účastnilo veškeré příbuzenstvo a obyvatelstvo. Zajímavá je statistika o sňatcích a narozeních: 1920, 21 a 22. V roce 1920 se konalo 17 sňatků, v roce 1921: 8 a v roce 1922: 5. V roce 1920 se narodilo 19 dětí, v roce 1921: 16 a v roce 1922: 18. S úctou nechť je zaznamenáno, že pan Franz a paní Aloisia Liedlovi No: 5 věnovali značný dar hasičskému spolku, za což se jim dostalo nejvyšší pocty, kterou jim hasičský spolek přislíbil - čestné členství.

14.1. večer bylo možné asi tak na 5 sekund pozorovat na severu meteor. 31.1. byly opět vydány nové poštovní známky. 14.1. nalezli lovci obce Linhartice na Špičáku oběšeného soukromého podnikatele Aug. Sobela. Tento ve vesnici známý muž ukončil svůj život, jelikož zchudl díky neproplacení válečné směnky. Statkář Josef Haiker daroval při příležitosti svatby svého syna (přiženění se do rodiny Gromes) 400 korun na blahobyt obce, což je uctivě zaznamenáno v těchto řádcích. V masopustní úterý uspořádali hasiči „jízdu na koníku" a zasloužili se tak o oživení pěkného starého zvyku, jež vnesl do kasy obnos 1200 K, což jistě vykouzlilo na tváři pokladníka úsměv. Podpora v nezaměstnanosti stanovená na 5 korun byla snížena na 3 koruny. 17. února se konaly u polské okresní správy porady o dolování, které měly jen částečný úspěch. Leden byl mírný, teprve v únoru s sebou přinesla studená vlna 14°C pod nulou; po dobu tří týdnů byla skvostná sáňková dráha. S náhlým táním přišlo léto. 26. března byla první bouřka. Byly vydány nové 10haléřové mince. 1. dubna zemřel ve vysokém věku 86 let vedoucí myslivců Rudolf Dworschak, syn věrný své vlasti. Zákon na ochranu republiky, který stanovuje velmi přísné tresty, co se týče atentátů, pobuřování, tajného spolčování, urážky státu a českého národa, byl obyvatelstvu uveden ve známost v měsíci dubnu.

Pašijový týden přinesl nádherné počasí; jarní obdělávání bylo vykonáváno pravidelně. Stromy začaly kvést již koncem dubna a trvalo to jen několik dnů. Podél pastviště a u mlýnského rybníka byly opět zpozorovány ondatry pižmové; u rybníka byly zpozorovány také podhrabané hráze. 13. května bylo možno na západě okolo 9 h pozorovat skvostný meteor. Pověra lidí tomu přisuzovala rozmanité obavy. Svátek Božího těla byl pro mnoho vesnic rodného kraje černým dnem. Po jednom nanejvýš parném dopoledni se v brzkých poledních hodinách rozpoutala silná bouře. Do mnoha vesnic se snesl přívalový déšť a přeháňka s krupobitím zničila převážnou většinu ovoce. V těchto dnech byla regulace potoka požehnáním. V 5 h voda stoupla a okolo večera byla až po okraj hráze. Bez regulace by vesnice, která byla v tento den ušetřena, zakusila obrovskou povodeň. Od tohoto dne nastalo studené počasí. Červen byl přímo studený a každý den pršelo. Každý nejraději zůstal ve vytopené světnici. 14. června byl silný noční mráz, který napáchal škody v zeleninových zahradách a na bramborových polích. Zima a déšť vydržely až do poloviny července. Vlhnutí sena mohlo být zabráněno jen velkým úsilím. Studenou vlnu následovalo asi 14 dní horka. Denní bouřky znepokojovaly obyvatele, zvláště byly hlášeny všudypřítomné škody způsobené kroupami. Díky zimě bylo také sečení odloženo na začátek srpna. Výsledek sklizně byl uspokojující. V hlubokých lesích se vyskytla opět bekyně mniška a ohrozila tak náš krásný les. V posledních červencových dnech se přihodila jedna zvláštnost. 25. července zemřel ve vysokém věku 82 let vysloužilec Libor Liedl. 28. července zemřela také jeho žena. 24. července musel být na úřední příkaz stržen pomník císaře Josefa. Bysta byla za zpěvu sundána a odvezena k uchování do hasičského skladu. 13. května se stala v obci smutná nehoda. Osmiletý školák Alois Frenzl doprovázel svého kamaráda do cihelny. Na silnici se popichovali dva uličníci (cestáři Hertl a Kuba). Pět těžkých nákladních automobilů projíždělo právě tímto místem. Chlapec chtěl přejít silnici a upadl pod jeden vůz naložený 400 cihlami. V několika momentech byl mrtvý. Rodina Frenzl byla beztoho postižena neštěstím. Muž se po válce zbláznil, syn padl do francouzské cizinecké legie. Při příležitosti cvičení vojsk u města Poličky se konal v prvních zářijových dnech průchod vozatajského oddílu a tanků. Na zpáteční cestě (8.9.) odpočíval ve městě bývalý regiment 93, nyní 13, mezi nimi bylo mnoho domovských záložníků s polní výstrojí, kteří byli naverbováni ke cvičení ve zbrani. 16. září se konaly obecní volby. Volební agitace byly velmi živé. Proti sobě se postavily dvě strany (agrární a sociálně demokratická). Bylo odevzdáno 397 hlasů. Agrární strana obdržela 307 hlasů, 12 mandátů; Sociálně - demokratická získala s 90 hlasy 3 mandáty. Starostou se stal opět pan Franz Hickl, zemědělec, No: 47. Radními jsou: horník Franz Etzler - GRT. Rudolf Kirchner, Franz Heckele a Franz Zecha, zemědělec No: 62.

23. září se konalo odhalení válečného pomníku. Po zbourání druhého pomníku císaře Josefa byl pod předsednictvím statkáře Fr. Etzlera vytvořen Výbor pro válečné pomníky a co nejrychleji a nejsnadnější cestou objednal charakteristický symbol města a čestný znak na zbylý podstavec. Práci převzal Steimnetz Kubitschek z Moravské Třebové. Sbírkou obyvatelé přispěli velkou částkou, zbytek byl určen na náklady na slavnost a pro divadelní soubor (3900 K). Práce kameníka byla vzhledově opravdu pěkná, ve skutečnosti však neohrabaná, pro podstavec velmi těžká, vytesána přitom z hrubozrnného pískovce (narozdíl od podstavce). Lidé říkali, že takové kameny byly kdysi i na olomoucké ulici „Mosty". Snad je výstavba hezčího památníku vyhrazena nějaké pozdější generaci. Samotný slavnostní den měl důstojný průběh. Tento čilý výbor vykonal na dokončení všechny přípravy. Dopoledne se konala pamětní mše a kněz povznášivými slovy vzpomínal na hrdiny obce. Za hudebního doprovodu se v 1 h přesunul slavnostní průvod ze statku Komarek k hostinci Kögler, kde byli vybráni samotní rodinní příslušníci padlých za války a vedli průvod až k památníku. Pan Fr. Hodina pronesl jaderně slavnostní řeč. Žádné oko nezůstalo suché, když začala hudba notovat: „Červánky"! a když začalo prostě znít: „Měl jsem jednou kamaráda!". Pan starosta Hickl výřečným způsobem oslavil význam tohoto dne pro vesnici a převzal památník pod ochranu obce. Zahradní koncert a večer taneční večírek ukončily tento ctěný den.

Paní Th. Liedl, která sem přijela na návštěvu z Ameriky, zanechala krátce před svou smrtí odkaz své rodné vesnici. 500 korun obdrželi hasiči, 500 K bylo určeno pro chudé a 500 K pro chudé školáky. Taková závěť by měla být zaznamenána pro pozdější časy, jelikož vypovídá o skutečné lásce k domovu. 28. října se venkované zúčastnili Kudlichovy vzpomínkové slavnosti, konající se v Moravské Třebové a dali tak najevo svou vděčnost tomuto velkému muži, který roztrhl poslední pouta utlačovaných venkovanů. Na svátek Všech svatých a na Dušičky byl poprvé ozdoben věnci a svíčkami válečný památník na počest každého, kdo daleko od své vlasti spal svůj věčný spánek. Kéž by byl každý rok tento pěkný zvyk obnoven a kéž by byl odkázán dorůstajícím pokolením. Začátek podzimu přinesl pěkné dny, zato jeho konec byl pořádně mokrý. Na podzim se projevilo značné zvýšení cen. V červenci byl index potravin následující: červen: 822, červenec: 849, srpen: 879, září: 934; například cena bot stoupla o 10 - 20 %. Krátce před Vánoci nastala zima a sníh. Nakonec jsme přece jen slavili „bílé" Vánoce. Na vánoční neděli se rozpoutal mohutná sněhová vichřice, která řádila celých 24 hodin a zastavila na tuto dobu veškerou dopravu. Místy byla pole lysá, místy byla převitá sněhem do výšky muže. Válka měla v důsledku nedostatečného dozoru špatný vliv na mládež a její výchovu; teprve teď se několikanásobně začal uplatňovat význam trestu také na mládež.

Erb obce Linhartice

Kontaktujte nás:

  Obecní úřad Linhartice

Linhartice 134, Linhartice, 57101
IČ: 00276936

  Pevná linka OÚ Linhartice:

+420 461 316 860

  Mobil starosta obce:

+420 724 183 845

  Email:

obec.linhartice@worldonline.cz

  Datová stránka:

c3ub26g

Nejnovější články

18. červen 2018
21. červen 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016