Rok 1924

Hospodářská bída v Německu, která byla vyvolána úplným úpadkem valutových poměrů, dosáhla svého vrcholu. Všude byly pořádány sbírky pro hladové oblasti, které úřady povolily až do 6. ledna. Také v naší obci byla uspořádána takováto sbírka, která vynesla .... korun. V roce 1923 se konalo v Linharticích 9 svateb. Konečně mělo být zahájeno placení úroků z předválečných rent. Vlastníci rent byli vybídnuti k tomu, aby předložili oznámení o zaplacení úroků. Poskytování povolení pořádat taneční zábavy spadalo opět pod funkci starosty. V prvním březnovém týdnu se udála ve Wagnerově slévárně mosazi v Moravské Třebové nehoda. 43letý Johann Schmidt, pracovník na poli v Linharticích, byl zaměstnán při tavení mosazných pilin. Dva pracovníci, obzvláště Schmidt, byli značně poraněni náhlou explozí. Schmidt byl převezen nejprve do nemocnice, pak na kliniku v Olomouci a měl velmi těžká poranění obou očí. Bohužel ztratil téměř úplně schopnost vidět. Moravský zemský výbor povolil obci upsání se obnosu 45.000 K čtvrté válečné obligace jako půjčky za účelem přeměny rakouské válečné obligace. Lidovýchovná činnost Místní osvětové komise musí být také v tomto roce pochválena. Byly pořádány četné divadelní večery a přednášky s diapozitivy. Ondatra pižmová se letos vyskytla v hojném počtu. Jedna část hráze byla podemleta (u rybníka) a musela být vylepšena. 

Zemědělci: Illichmann, Etzler, Stenzl, Schneider a Hückl zahájili v rámci vodního družstva akci na zavlažování luk. Závlahové zařízení bylo zřízeno firmou Wolf Gregar. Voda je odebírána z náhonu a je vedena betonovými rourami umístěnými pod potokem a silnicí do jednoho otevřeného sběrného příkopu. Práce má být ukončena roku 1925. 24. května byl o ½ 10 h přepadnut na cestě domů 74letý vysloužilec Fr. Goppold a zloděj mu vykradl náprsní tašku, v které se mělo údajně nacházet 1000 K. Krátce předtím se Goppold vytahoval před jedním mladíkem. Ale náprsní taška obsahovala pouze 90 K; pachatel byl ihned vypátrán a odveden - 20letý chlapec Rudolf Schmidt. Za svůj čin dostal tři roky vězení. V září se konal ve Svitavách Zemědělský říšský veletrh, který se ze strany vesnice těšil velké návštěvnosti. Denně pořádali obyvatelé výlety do Svitav, kde bylo nabízeno k shlédnutí mnoho pozoruhodností. Z našich vystavujících obdrželi cenu: pan Johann Hertl (hřebečská užitková kráva, 1. cena), pan Kögler Leo (hřebečské dobytče, 2. cena, hřebec, 1. cena), pan Stenzl (chov vepřového dobytka, 1. cena), pan řídící učitel Hartmann (slepice, 2. cena). Na uchování německé země byl pro kraj Hřebečsko vytvořen spolek „Rodná hrouda". Obyvatelé projevili zájem částečným upsáním se věci. Vedoucím byl stanoven linhartický pan kapitán Illichmann Adolf . Na střelnici, která patří k území obce, se pořádala v období od 28.6. do 5.7. XV. Moravská polní střelba. 22. června zemřel v Moravské Třebové bývalý poslanec Karl Schürl, otec statkáře Karla Schürla.

Pan inspektor pro živočišnou výrobu, který ve své činnosti inspektora projevoval vesnici úplnou náklonnost, vždy v Linharticích rád přebýval. Velká účast místního lidu byla jistě náznakem poděkování. 22. července byla bouře s průtrží mračen. V Mor.Třebové musel být vyhlášen poplach v důsledku záplavy Mlýnské a Lázeňské ulice. Opět se projevilo požehnání zavlažovacího zařízení. 14. srpna bylo možno pozorovat zatmění měsíce. Byly shozeny staré světlé štuky. 19. října se podíleli místní hasiči s motorovými požárními stříkačkami na velké podívané v Moravské Třebové při příležitosti převzetí AUTOLÖSCHTRAT od hasičů z Moravské Třebové. 20. září zemřel ve vysokém věku 80 let soukromý podnikatel Alois Gromes. 1. října brzy ráno explodovalo a úplně shořelo na říšské silnici okolo Červeného kopce auto, které bylo odhadnuto na 50.000 K. Na lidové škole byly zavedeny tyto nové vyučovací předměty: výchova ručních a domácích prací. S novým zákonem o válečných obligacích bylo nalezeno řešení již léta nevyřešené otázky. Bohužel přinesl zákon málo výhod; výhody se týkaly pouze osob s majetkem pod 25.000 K. V den Dušiček byl déšť a bouře; mnoha lidem to zabránilo v návštěvě hřbitova. 4. prosince zmizely 10haléřové niklové mince. 31.12. přestaly platit jako oběživo také jednokorunové bankovky; stejně tak 50korunové bankovky. O počasí v roce 1924 by mělo být ještě uvedeno, že zima byla suchá a chladná.

Silný mráz, který nastal 21. prosince, nepovolil až do poloviny března 1924. Při takovém bohatství na sníh se zima vyznačovala dobrou saňovou dráhou. Práce na obdělávání byly zpomaleny pozdním příchodem jara a neustávající zimou a vlhkem a všeobecně mohly být započaty až v polovině dubna. Tento rok přinesl uspokojivou úrodu, velmi bohatou úrodu ovoce a obzvláště mnoho krmiva, což bylo velmi příjemné po letech chudých na krmivo. Obecní volby, které se konaly 16.9., nepřinesly žádnou změnu (12 mandátů Agrární strana = 307 hlasů, 3 mandáty Sociálně demokratická strana = 90 hlasů).

Erb obce Linhartice

Kontaktujte nás:

  Obecní úřad Linhartice

Linhartice 134, Linhartice, 57101
IČ: 00276936

  Pevná linka OÚ Linhartice:

+420 461 316 860

  Mobil starosta obce:

+420 724 183 845

  Email:

obec.linhartice@worldonline.cz

  Datová stránka:

c3ub26g

Nejnovější články

18. červen 2018
21. červen 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016