Rok 1925

Zima roku 1925 byla abnormální; nepřinesla téměř žádný sníh a byly pouze mírné mrazy. Vánoce byly suché. V prosinci byly ze zakázky na polní práce patrné rozpaky. V lednu bylo velmi mokré počasí, které s malými přestávkami vydrželo až do jara. Jaro bylo příjemné; právě včas mohlo být započato obdělávání polí. Obzvláště květen udělal čest svému jménu; přinesl slunečné dny se skvostnými květy. V ovocných zahradách se téměř všude objevil nebezpečný škůdce - puklice. Všichni majitelé zahrad byli povinni provést postřik ovocných stromům, především švestek. Jaro následovalo nevlídné a chladné léto, které pouze v srpnu přineslo pár pěkných dnů, které by připomínaly léto. Úroda byla celkem uspokojivá, obzvláště dobrá byla úroda brambor. Pozoruhodné je, že v tomto roce se dva nebo tři zemědělci pokusili pěstovat cukrovou třtinu. Asi zůstalo u pokusů, protože na to přicházel v úvahu pouze malý výměr. Většina zemědělců se pustila do pěstování škrobových brambor, které byly dodávány do škrobárny Schoner v Chornicích za cenu okolo 35 K. Na studené léto navazovalo nádherné září; po celé týdny nepršelo a orná půda byla tvrdá jako kámen a tak se obdělávání zpozdilo. 3. srpna řádila vichřice nebývalé síly. V zahradách a na budovách způsobila mnoho škod. Ze školní budovy odnesla doprostřed školní zahrady stará okenní křídla. Na silnicích byla celá řada polámaných mladých ovocných stromků, v zahradách byl velký počet mrtvých stromků. V prosinci nastal náhlý obrat v počasí. Náhle přišla tuhá zima. 18. prosince klesla teplota na - 25°C; podle zpráv v novinách patřil tento den za posledních 200 let k těm nejstudenějším. Navzdory očekávání přišla citelná změna v cenách obilí, která vyvedla plány zemědělců značně z rovnováhy. I přes tento zpětný posun se snížení cen nedotklo jiných produktů, a proto byly stížnosti zemědělců oprávněné. 31.12. 1925 se v obci konalo všeobecné sčítání dobytka. V obci bylo napočítáno 74 koní, 581 dobytčat, 109 koz, 189 prasat, 1818 slepic, 11 krocanů, 19 kachen, 171 hus a 105 králíků. Zajímavá je statistika o chovu hovězího dobytka. Bylo napočítáno 20 telat sajících mléko, 50 kusů ve stáří do 3 měsíců, 47 kusů ve stáří od 3 do 6 měsíců, 54 kusů ve stáří od 6 měsíců do 1 roku, 5 chovných zvířat, 18 ostatních býků, 63 telat samiček, 318 chovných nebo užitkových krav a 5 volů. V roce 1925 se udála politováníhodná nešťastná událost, která si vyžádala jednu oběť. Alois Kögler, známý pod přezdívkou „Klapp", místní řezník a oblíbený drobný zemědělec, který zajišťoval zapíchnutí vykrmených vepřů a přípravu domácích klobás, se vydal z Köglerova hostince 14.2. 1925 okolo půl desáté večer na cestu domů. Byla tma jako v pytli a tak zbloudil z cesty a spadl do náhonu, kde byl v neděli dopoledne, podle všeho po urputném boji, nalezen. Díky zápalkám, které ležely na svahu, můžeme odtušit, jak se nešťastník pokoušel najít v hluboké tmě správnou cestu. Koncem roku zemřela náhle další, ve vesnici známá osoba - kovářský mistr Fischer, známý pod jménem „starý kovář Schmied". Jeho smrt udělala v hospodářském životě velkou díru. Vzácný přítel školy a vzdělání byl nejen všeobecně oblíbený kovář, ale také skutečný všeumělec. Uměl opravit každý přístroj, spájet hrnce, opravovat pánve, zabudovat kotel, postavit pece, vytesat vrata, stavět chlévy, zkrátka ovládal každé řemeslo - inu každý za ním běžel; byl také ihned připraven pomoci. 30. prosince proletěla vesnicí opět truchlivá zpráva. Major Franz Tinkl byl v Košicích na lůžku pro těžké pacienty, kde byl držen v tajnosti daleko od své milované vlasti. Zesnulý byl vlastně určen k vykonávání učitelského řemesla. Po absolvování olomouckého ústavu pro vzdělávání učitelů si dobrovolně udělal ještě jeden rok a nechal se uvést do činnosti.

Služební dobu strávil převážně v polském pluku, po dobu války byl na frontě, až do doby, kdy ho těžké zranění připoutalo na dobu několika týdnů na lůžko. V převrácené době zůstal na Ukrajině, kde byl jmenován na ukrajinského plukovníka. Touha po vlasti byla však silnější než touha po postavení a slávě. Tak se vrátil zpět do své vlasti, kde byl přeložen jako kapitán do československého vojska a v roce 1925 odešel jako major do důchodu. Vytoužené přání strávit důchod ve své vlasti nemělo být splněno. Při záplavě stál major Franz Tinkl po dobu několika hodin v ledové vodě, což bylo dáváno vojákům příkladem, a to mu pravděpodobně přineslo smrt. Německá vlast ho doprovodila na jeho poslední cestě na Křížový vrch v početném průvodu. Z ostatních událostí tohoto roku by mělo být zaznamenáno: 7. května vstoupily v platnost vyšší kolkové poplatky; s 1. říjnem byly nově upraveny poštovní poplatky. Na podzim byly dány do oběhu místo papírových 5korunových bankovek 5korunové mince. 10. května se poprvé slavil německý Den matek. Ten má být stálým pamětním dnem na počest mateřské lásce. Škola vykonala nutné přípravné práce. Každé dítě muselo přednést svou básničku prostoty a v sobotu ráno ozdobit místnost květy, aby to odpovídalo účelu. Toto ráno steklo mnoho slz. Doufejme, že se tento zvyk usadí také v naší obci. Ke starým zvykům může přibýt i nějaký nový. I přes blízkost města zdomácněly vedle péče o nářečí také zvyky, které byly přejaty z blízkého okolí.

Tak připomněli hasiči při posledním masopustu opět ten pěkný zvyk „jízdu na koníku". Zdařilý průvod okolo vesnice přinesl obyvatelům velkou zábavu a hasičům hotové peníze do jejich kasy. Jiným zvykem, který byl vykonáván vícekrát za rok, je zvyk „Peníze". Protože některé páry uzavřely životní svazek, tak k tomu byl dostatek příležitostí. Mládež šla za hudby v hřebečském kroji do domu nevěsty, aby zde oslavila rozloučení. Důležitou roli u toho hrála stará píseň „O manželství". Nechť je také zmíněno, že se v období od 9. do 16. srpna konala v Moravské Třebové při příležitosti Říšského průmyslového dne velmi nákladná průmyslová výstava, která lákala spolu se současně probíhající školní výstavou většinu vesničanů do města. Obyvatelé obětavě přispěli na sbírku podnícenou jedním výborem na vytvoření nového kostelního zvonu. 15.11. se konaly volby do Říšské rady a do Senátu. Čísla pro volby do Poslanecké sněmovny jsou zaznamenány zde. Bylo odevzdáno 413 hlasů. Listina 27: Svaz zemědělců obdržel 202 hlasů, listina 9: Sociálně demokratická strana dělnická 89 hlasů, listina 11: Křesťanská sociální strana 69 hlasů, listina 17: Národně socialistická strana dělnická 44 hlasů a listina 6: Národní strana 9 hlasů. 20.12. se mnoho obyvatel zúčastnilo 30leté oslavy výročí existence zemědělské odborné školy, lidově nazývané zimní škola, zvláště když téměř všichni zemědělci byli absolventy této školy. S úctou bylo v tento den vzpomenuto na řídícího Antona Blaschka, který patřil k oněm schopným a prozřetelným mužům, kteří před 30 lety založili tuto významnou zemědělskou školu.

Erb obce Linhartice

Kontaktujte nás:

  Obecní úřad Linhartice

Linhartice 134, Linhartice, 57101
IČ: 00276936

  Pevná linka OÚ Linhartice:

+420 461 316 860

  Mobil starosta obce:

+420 724 183 845

  Email:

obec.linhartice@worldonline.cz

  Datová stránka:

c3ub26g

Nejnovější články

18. červen 2018
21. červen 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016