Rok 1926

„Rok skončil, opona spadla, aby se zase zvedla a aby opět začala ta pestrá hra, která se krátce nazývá lidský život. Ach, stále je to ten samý kousek na tom našem starém lidském jevišti: utrpení potlačilo všechno štěstí a tvrdé bezpráví volá po trestu, naděje je jediným dobrem, v kterém se kolébají naše sny; opona stoupá, chopte se odvahy - ať zvítězí lidská láska!" Tak zpívá a vypráví kronikář na novoroční noc, během které se zrodí také nový osud vesnice. Šťastný či nemilý či zasmušilý - takový má být obsah příštích řádků. 4. února vyšlo nové jazykové ustanovení, které vyvolalo velké rozhořčení v politickém životě naší vlasti. Velké vlny politických událostí, opětovné nastoupení ministerstva Švehly, jmenování administrativního ministerstva, se dostaly do všech obcí, také do té naší. Neboť kde jsou ty časy, kdy pošťák přinesl do vesnice dvoje nebo troje noviny. Dnes má téměř každý dům svoje noviny a podílí se více či méně na politickém životě. Obzvláště se bojuje o cla na obilí, která ochraňují zemědělce a která jsou tvrdě potírána dělnickými stranami. Při následném přijetí 12.6.1926 se značně projevila náchylnost k vytvoření většiny za spolupůsobení německých stran. To samé se projevilo i v dalších dnech při schválení kongruových osnov. Již v říjnu se to stalo skutečností vytvořením nového Švehlova ministerstva (12.10.) se dvěmi německými ministry, mezi nimi rodák profesor doktor F. Spina. To by mělo být zaznamenáno, neboť právě rok 1926 notně zatřásl životem ve vesnici. Také by měl být zmíněn zákon o sociálním pojištění, který všude spustil zlé rozepře a spory a který vstoupil 1.7.1926 v platnost. Proměnlivé stejně jako politické nebe bylo také letošní počasí. Po neobvyklé zimě křesťanských měsíců následoval náhlý obrat v počasí. Přišlo tání - následovala mírná zima. Toto počasí se zachovalo až do jara, které dělal radost svému jménu. Obdělávání vesele pokračovalo, setba nabízela nejlepší vyhlídky. Ale před svozem sena nastalo období dešťů, která vydržela po dobu několika týdnů. Tu a tam nějaký pěkný den, kdy vybledlé seno - jak se v lidové mluvě říká - jak kdyby z pole ukradl. Zřídka se objevily bouřky. Pořádná bouře, která s sebou přinesla pás krup, poškodila jen některá pole. 15.6. dosáhla voda v potoce za poslední roky opět nejvyšší hranice, málem se dotýkala okraje svahu. Opět se osvědčila regulace potoka. Těsně před sklizněmi, když už jsme se obávali, začalo růst obilí do výšky a přišlo pěkné počasí. Byla sklizena bohatá úroda. Počasí vydrželo až do prosince. Těsně před svátkem Všech svatých byly zahrady v plném květu. Jediný, ale vydatný mráz poslední říjnové sobotní noci zničil veškerý rostlinný život. Jako pro výsměch pak vládlo po dlouhou dobu mírné a pěkné počasí. Až na brambory byli zemědělci s úrodou spokojeni. Přinesly jen malý výnos. Ceny proto stouply na 75 až 90 K i více. Jinak pro podzim běžný cenový převrat obilí tentokrát nenastal, což prospělo clům na obilí. Teprve v prosinci nastaly slabější sněhové srážky, počasí bylo stále mírné. Ve školní zahradě prý byla ještě 1. prosince krásná růžová poupata; na většině vrb ještě rašily kočičky a pověrčiví lidé mluvili o světě „naruby". Na konci roku byla zpozorována vlna zdražování, která tvrdě postihla především dělnické stavy, jelikož se snižovaly platy. Ceny dobytka jsou nízko a nestojí v žádném vztahu k cenám masa. Za krávu zaplatíte 4 K, za tele 7 - 8 K, za prase živé váhy 8 K. Naproti tomu jsou ceny za hovězí 14 - 16 K s příplatkem, za telecí 18 - 24 K, za vepřové 18 - 20 K, za uzené 24 K. 21.12. přišla konečně pořádná sněhová bouře. Také nastala pořádná zima (- 16°C). Vytáhly se sáně, nastala zábava jak pro mladé, tak i pro starší. Ale radost netrvala dlouho, neboť náhlý převrat v počasí změnil sáňkovací dráhu v bláto. Místní obecní škola byla umístěna do nějaké budovy, která bohužel neodpovídala požadavkům nové doby. Přesto je vesnice připravena přizpůsobit novým požadavkům přinejmenším vnitřní vybavení. Lavice jsou zastaralé, tabule většinou opotřebované. Návrhy Obecní školní rady vytvořit nové lavice a tabule byly obcí odsouhlaseny. Montáž dvou stěn a posuvných tabulí přišla během roku na 2000 K (fa Gasch). Školní lavice v modernějším provedení od firmy Gasch z Chodova byly nainstalovány v srpnu 1926 a stály 13 745 K. Rok 1926 přinesl vesnici čilý provoz.

Kvůli přestavbě mostu byla doprava těžkých povozů a aut vedena přes Linhartice. Obzvláště v létě trpěly domy, stojící blízko silnice, nánosy prachu. 26.1. byl na obloze jedinečný přírodní úkaz. Byla to polární záře, která svým vlnícím se světlem působila na pozorovatele báječným dojmem. 27. března se stal stejně jako minulý rok nešťastný případ. Jedné temné a bouřlivé noci sešel 60letý vysloužilec Franz Weigl při návratu z hospody domů z cesty a spadl do náhonu, kde byla poměrně vysoká hladina vody. Mrtvola nešťastníka byla nalezena dalšího dne. Franz Weigl, hodný a řádný zemědělec, který po celý život tvrdě pracoval, byl nedoslýchavý a vyhýbal se proto kvůli autům silnici. To se mu stalo pravděpodobně osudným.Den matek, který byl i letos v první květnovou sobotu, proběhl důstojným způsobem. V květnu byla Kulturním spolkem uspořádána sbírka pro německý kulturní spolek. Velká ochota obyvatel se projevila krásným výsledkem - 484 K. V červnu se dostaly poprvé do oběhu vesnice nové 20korunové bankovky. 1. srpna se konala na střelnici zahradní slavnost, pořádaná Obecním spolkem, která se těšila velké návštěvnosti. 1.8. nastalo zvýšení cen vlakového jízdného; také poštovní poplatky za tiskoviny byly zdraženy. 29. srpna se podílelo místní obyvatelstvo masově na svěcení vyzvánění o třech zvukových polohách v Moravské Třebové. Svěcení se konalo po slavnostním průvodu na náměstí. Za kmotru šla statkářka Gattina Liedl, Linhartice 5.

5. prosince uspořádaly místní spolky vlastenecký večer. Opravdový a veselý umělecký výkon, který již začátkem večera zlepšoval náladu, přinutil aspoň na pár hodin obyvatele všech vrstev, příslušníky všech stran zapomenout na to, co je rozděluje a získal je pro ideu, že by přece jen mohla existovat jedna země, kde by žili ku prospěchu a užitku všichni Němci pohromadě a bez rozdílu. Okrajově by mělo být z tohoto roku zaznamenáno, že jeden statkář započal stavbu zavlažovacího zařízení, kterou provedla firma Wolfa Grigara. Obec vytvořila regulací náhonu požehnání hodné zařízení. Ještě prospěšnější by bylo, kdyby byl hotový plán odvodňovacího a zavodňovacího zařízení proveden při tehdejších nízkých cenách (zavodňovací zařízení = 45 000 K). Se zavodňovacím zařízením se přestalo, což bylo velkou nevýhodou, neboť mnoho luk bylo příliš suchých a byl z nich pouze malý výtěžek. Proto se statkáři (Hickl, Schneider, Illichmann, Etzler a Stenzl) v tomto roce rozhodli postavit zavodňovací zařízení pro své louky. Provedení stavby si vyžádalo velké množství času a bylo velmi zajímavé. Odvod vody z náhonu vede potrubím ze silných betonových rour, které bylo vedeno pod místním potokem a přes cestu a ústilo do dalekého spojovacího příkopu, opatřeného zpětným chodem. Spojení rour na jedné straně a propustnost země na straně druhé přineslo těžkosti a bylo nutné spojovací příkop vybetonovat, aby bylo zajištěno uspokojivé fungování tohoto zařízení.

Erb obce Linhartice

Kontaktujte nás:

  Obecní úřad Linhartice

Linhartice 134, Linhartice, 57101
IČ: 00276936

  Pevná linka OÚ Linhartice:

+420 461 316 860

  Mobil starosta obce:

+420 724 183 845

  Email:

obec.linhartice@worldonline.cz

  Datová stránka:

c3ub26g

Nejnovější články

18. červen 2018
21. červen 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016