Rok 1928

Začal koloběh nového roku. 13. leden je v historii obce památným dnem. Poprvé svítí elektrické osvětlení. Nechť je zde zaznamenáno, že v nákladu 295.000 K je zahrnuto: 71.500 K podepsaných obligací a 22.500 K akcií. Učitelka, přijatá na školu, Penka obdržela několikaměsíční dovolenou. Učitel Römer Alois ze Starého města byl přidělen jako pomocná síla. Sloužil zde do konce školního roku a zasloužil se jako pilný spolupracovník v kruhu s mládeží. Na jaře byla otevřena nová soukromá autobusová linka Lanškroun - M. Třebová. Ta vedla od léta až po uzavření, které bylo podmíněno zimou bohatou na sníh, i přes Linhartice. Jízdné do města činilo: od zastávky Hospoda Kögler 1 K 50 h, od hasičské zbrojnice 1 K. 3. května zemřel vedoucí obecní školní rady, zemědělec Anton Tinkl. Při orbě se rádlo dostalo na kolík. Výronem se mu natrhla střeva, operace přišla bohužel příliš pozdě. Po několika dnech bolestí na lůžku se musel tento silný muž v nejlepších letech ohnout před smrtkou. Jeho zásluhy v rozličných obecních spolcích , na okrese, jako funkcionáře v zastupitelstvu obce (jednu dobu jako starosta), obzvláště však jako dlouhodobý vedoucí obecní školní rady a přítel školy byly vyjádřeny na pohřbu! Pohřebního průvodu se zúčastnila téměř celá obec, z celého okresu se zde objevili přátelé a zástupci spolků a družstev. Poslanec Hodina pronesl důstojnou řeč a vděk jménem zemědělského stavu, pan řídící Hartmann se s vděkem rozloučil jménem obce, obecní školní rady, školy a místních spolků. Ani jedno oko nezůstalo suché, když zazněla slova věnována panem řídícím Hartmannem: Hleď na smutek tvých drahých, hleď na bolest tvých přátel! Slzy tě doprovázejí do hrobu, tebe, ty statné, německé srdce. Tam, kde spočívají tví předci, končí také tvá životní cesta. Odpočívej v klidu v německé zemi! Ještě jednou díky za to, co jsi vykonal.

V sobotu byla vidět vzducholoď „Italia" italského generála Nobile, který podnikal cestu na severní pól. Všem připadal tento let nejistý. V létě mělo lanškrounské auto mnoho nehod, mezi nimi také jednu v naší obci, která naštěstí dobře dopadla. Krátce poté, co nastoupilo několik lidí u hasičské zbrojnice, mělo auto ještě počáteční rychlost, začalo se samo od sebe točit, sjelo do silničního příkopu, přičemž ohnulo jeden strom, který stál v náspu u silnice a pokračovalo dále k hrázi potoka. V poslední chvíli se řidiči podařilo strhnout vůz na stranu a zabránit tak velkému neštěstí. Tak z toho mnozí cestující vyvázli s pouhým leknutím a auto jen s několika poškozeními. Jak lehkomyslní a důvěřiví jsou ještě mnozí lidé, ukazují dvě vyprávění o podvodu, která se stála v průběhu roku: v prvním případě ošidil jeden sňatkový podvodník svým sebevědomým vystupováním jednu vdovu o 1000 korun. V druhém případě poškodil jeden fušer mnoho lidí tím, že z nich vymámil peníze. Tak přišel jeden důchodce o 380 korun, jedna chudá vdova o 120 korun, jedna děvečka o 100 korun, hospodští účtovali bez plátce. Počet těch, jenž se neozvali, je přitom značné. 1. července slavil v klášterním kostele, rodilý páter Desiderius Reif, který byl právě vysvěcen na kněze františkánského řádu, první mešní oběť. Po dlouhé době byl opět otevřen bazén v Mlýnském rybníce. Byl vybírán poplatek 1 K, tím však byla návštěvníkům nabídnuta příjemnost v podobě kabinek a možnosti slunění. Učitelka Maria Penka byla dočasně přidělena na dívčí národní školu v Moravské Třebové, zde činný pomocný učitel byl přeložen do Šternberku. Škole byl přidělen učitel Barwig Vincenz z národní školy na náměstí v Třebářově. V období od 1. - 9. září se zúčastnilo mnoho zemědělců i se svými rodinami zemědělské výstavy v Šumperku. Zdejší vystavovatelé také obdrželi ceny. První zářijové neděle byly v obci ubytovány po jeden den dělostřelecké oddíly, které se chystaly na manévry.

8. září odpoledne vypukl okolo půl třetí požár městských lesů zřízených okolo Linhartic, který byl za účasti místních obyvatel horko těžko udušen. Přitom bylo zničeno dva a půl hektarů porostu. 2. října zemřel ve věku 77 let zemědělec Franz Markus, který se jako dlouholetý AMTSWALTER zasloužil o kasty osnov a záloh. 28. října oslavila škola slavností 10leté státní jubileum. Projevilo se zdražování rozličného spotřebního zboží. Počátkem tohoto zdražování byla cena cukru, jehož cena za 1 kg se zvýšila o 25 h. V říjnu se konala sbírka pro institut sociální péče o děti, která vynesla obnos 324 korun. Nechť je dále zmíněno, že kroužek cvičenců, který byl založen s jednoroční lhůtou v rámci Severomoravské místní skupiny, pořádal 19. srpna za pěkného počasí první veřejné cvičení. Se zavedením nové administrativní reformy vyvstaly pronikavé změny v organizacích a u okresních úřadů. Byla zřízena zemská a okresní zastupitelstva. Zástupci byli voleni podle obvyklého volebního systému. Tyto volby se konaly 2. prosince. Také tentokrát se konaly živé agitace jednotlivých místních stran, ke kterým se také přidružila nová strana pod názvem „Národní sdružení". Jsou to mimo jiné příznivci politického směru. Při volbách do okresního zastupitelstva bylo podáno šest listů: I. Národní spolek (75), VII. Křesťansko - sociální strana (26), VIII. Národně - sociální strana (59), IX. Živnostenská strana (7), X. Sociálně - demokratická strana (76), XIII. Spolek zemědělců (116). Počet v obci odevzdaných hlasů je uveden v závorkách. Při volbách do obecního zastupitelstva, které se konaly ve stejném období, bylo podáno 7 listů: I. Křesťansko - sociální strana (31), IV. Živnostenská strana (10), VI. Spolek zemědělců (116), VII. Německé společenství práce a hospodářství (3), VIII. Sociálně - demokratická strana dělnická (78), XVI. Národně - sociální strana dělnická (54), XVII. Německý lidový spolek (69). V důsledku zároveň se konajících voleb bylo mimo jiné mnoho lístků prohlášeno za neplatné, jelikož hlasovací lístky mnoha volebních listů do okresního a krajského zastupitelstva nesly stejná čísla. Tak se také stalo, že při volbách do okresního zastupitelstva byly odevzdány tři české hlasy a při volbách do krajského zastupitelstva šest českých hlasů.

Co se týče počasí tohoto roku: mírné počasí, které začalo o Vánocích, vydrželo celou zimu. Sněhu a mrazu bylo střídmě. Po této zimě následovalo velmi náladové jaro. Duben byl charakteristický sněhovými bouřkami a mrazem. 12. dubna byla poměrně silná bouře. I z jiných oblastí hlásily noviny smrtelné údery blesku. V první polovině dubna bylo přece jen nějaké teplo, a tak začaly práce na polích a v zahradách. 16. dubna nastala po několikahodinovém dešti sněhová bouře, nejsilnější od Vánoc, která přinesla velké masy sněhu. V ranních hodinách posledních dubnových dnů panoval citelný mráz, které způsobil škody převážně v zahradách. Ještě v květnu dělali sněhuláci čest svému jménu. Koncem června nastalo konečně to pravé teplé počasí, které napomohlo všemu zameškanému. Teplota stoupala ze dne na den a neobjevil se žádný vydatný déšť, který by osvěžil zemi. Vlhkost země byla stále nižší, studny byly mělké, takže jich většina málem vyschla. Mnoho statkářů bylo nuceno nosit pro svá hospodářství pitnou vodu z potoka nebo rybníka. Přesto byla úroda obilí vskutku uspokojivá. Následkem studeného jara byla sklizeň sena jen průměrná, otava a ostatní sklizeň trávy byla v důsledku sucha velmi špatná. Úroda brambor a řepy byla díky vydatnému dešti, který nastal právě včas, ještě uspokojující. Vzniklý nedostatek potravin způsobil zvýšení cen potravin. Za 1 q sena se místo 45 K platilo pouze 70, 80, 100 a více korun; 30, 40 až 50 K stál 1 q sena místo původních 20 K. Úroda ovoce byla průměrná. 1 kg švestek stál 2 - 3 K, 1 kg hrušek 1 - 2 K, jablka 1 K 50 h až 3 K. Podzim byl nádherný, v pravý čas přišel déšť, jež byl nakloněn obdělávání. Zemědělci pracovali na polích až do prosince. Náhle nastal ještě před Vánoci citelný mráz, nejprve bez sněhu. Během několika dnů byl silný led a na prašných cestách rachotily vozy naložené obrovskými ledovými bloky, které byly odebrány z Mlýnského rybníka. Ve vánoční den sv. Stephani klesla dočasně teplota a následujícího rána panovalo velké náledí, které vydrželo po dobu dvou dnů. Chůze, natož tak jízda byla nemožná a zvážíme - li to, přišli jsme do styku s opravdu krutou zimu.

Erb obce Linhartice

Kontaktujte nás:

  Obecní úřad Linhartice

Linhartice 134, Linhartice, 57101
IČ: 00276936

  Pevná linka OÚ Linhartice:

+420 461 316 860

  Mobil starosta obce:

+420 724 183 845

  Email:

obec.linhartice@worldonline.cz

  Datová stránka:

c3ub26g

Nejnovější články

18. červen 2018
21. červen 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016