Rok 1930

Tak začínáme opět novou vlnu nového roku! Osud splétá své světlé a tmavé nitky, v nezávislosti na vůli lidí, kteří se před ním musí bezmocně ohýbat. Obzvláště vesnické obyvatelstvo je úzce spjato s rodnou zemí a věří v její všemohoucnost. Tento rok zahájila mírná zima, jež byla chudá na sníh. Následovalo jaro bohaté na srážky, které zpomalilo obdělávání. Sady s ovocnými stromy prořídly, jelikož teprve teď zahynuly stromy na mráz z roku 1929. Léto přineslo mnoho starostí. V červnu nastoupila vlna horkého počasí a následovaly pouze týdny sucha. Mnoho studen vyschlo a pitná voda se musela nosit z potoka. Obilí vyzrálo dříve a sekání obilí bylo již v polovině července v plném proudu. Pěkné počasí vydrželo až do konce července. Potom ale nastalo deštivé počasí; následovaly týdny bohaté na déšť. Tím se značně opozdil svoz obilí. Trpěl obzvláště oves, který zvlhl a byl z polí odvážen v nepatrných černých snopech. I přes očekávání vydržela žeň ovsa až do září. Také září a říjen přinesly vytrvalé srážky, které velmi narušily obdělávací práce. 18. prosince nastalo zimní počasí. Nejprve nás zdravil bílou špičkou Strážný vrch a brzy se ukázala v bílém celá vlast. Hospodářská krize, která ukázala své první větší následky už loni, vykazuje stále nové národohospodářské škody. Ceny zemědělských produktů dále klesají, ačkoli se užívala zákonná opatření jako např. ochrana cla. Nechť jsou zaznamenány následující ceny ve srovnání s rokem 1929: dnešní pšenice za 120 Kč oproti 156 Kč v minulém roce, žito za 83 Kč oproti 110 Kč, ječmen za 126 Kč oproti 145 Kč, oves za 85 Kč oproti 105 Kč, brambory za 20 Kč oproti 45 Kč; ale také ceny za dobytek silně klesly; cena za živý dobytek klesla z 5 Kč na 4 – 3 Kč; občas stál 1 kg váhy mrtvého prasete 8 Kč 50 h.

Naštěstí stanovilo mlékařství pevné ceny. Na rozdíl od tohoto snížení, jehož příčina v podstatě spočívá ve světové nadprodukci, neklesly ceny potravin souvisejících se zemědělstvím skoro vůbec. Po dlouhém dohadování se prodávalo za 1 Kč za 5 kusů pečiva. Toto snížení způsobilo samozřejmě velké změny v hospodářském životě. Výdaje se podle možností ubrzďují, je omezena výroba nových přístrojů a oděvů. A tak už do sebe nezapadala kolečka hospodářského života – práce jde ztuha, krize se stále více rozšiřuje, nezastavila se jen u pluhu, ale rozšířila se také do dílen řemeslníků a přerušila také sloupy kouře z komínů místního průmyslu. Strašidlo – nezaměstnanost – je opět tu a stísněnost nemající sobě rovné nás obklopuje v této době egoismu, kdy člověk přemýšlí o tom, jak se asi bude utvářet naše budoucnost. Ještě něco by zde mělo být uvedeno. V roce 1930 se konalo sčítání ovocných stromů. Výsledek je následující:

 

 

Odumřelé

Zbylé

Nově vysazené

Jabloně

1607

721

363

Hrušně

737

195

149

Třešně

301

64

55

Višně

71

54

3

Švestky

4170

284

305

Slivoň švestka

262

107

20

Meruňka

64

9

21

Broskev

9

2

6

Ořechové stromy

34

9

3

Rybíz

142

315

160

Angrešt

190

240

50

 
Z těchto čísel lze vyčíst ztrátu, která vznikla obzvláště na švestkách, jablkách a hruškách a která stála mnoho tisícovek korun. Člověk jen musí uvážit, že celému dorůstajícímu pokolení je upřen požitek z ovoce. V tom samém roce se v obci konalo sčítání dobytka. Bylo sečteno: 68 koňů, 535 hovězího dobytka, 71 koz, 213 prasat, 87 psů, 154 koček, 1696 slepic, 155 hus a 29 kachen. Výměra území obce činila toho času 906 ha 03 á 46 m2.Nechť je zde také zmíněna daňová situace: daň ze mzdy – splatná: 1794 Kč 75 h, pomyslná: 8 Kč 40 h, zvláštní: 16 Kč 20 h; pozemková daň z lesů: 139 Kč 10 h, z ostatního území: 6620 Kč 40 h, domovní daň – splatná: 1745 Kč; činžovní daň: 935 Kč 05 h; důchodová daň 79 Kč 20 h.

Počet narozených velmi zřetelně klesá. V roce 1929 se narodilo pouze 6 dětí, z toho ale dvě děti zemřely; v roce 1930 se narodilo 10 dětí, z toho rovněž dvě děti zemřely. V roce 1930 bylo v obci 6 úmrtí, z toho dvě se týkaly malých dětí. 15.4. zemřela Křepsky Marie No: 106, 17.5. Franz Kögler. 13.7. Tinckl Marie a 2.9. Dworžak Moritz. Ze zesnulých pracovali dva muži ve službách obce. Franz Kögler, majitel hospody U jalovce, zemřel 17. května ve vysokém věku 82 let. Pocházel z velmi starého rodu Köglerů (hospodářství No: 33), byl zaměstnán u dráhy a v roce 1885 přišel do Linhartice, kde hospodu převzal. Dlouhá léta (1887 – 1922) byl obecním spisovatelem. Počáteční plat činil 180 Kč na rok, konečný plat 800 Kč; zastupitelé obce  a obyvatelé obce mu šli na pohřeb, aby mu tak vyjádřili svůj vděk. 2. září zemřel v požehnaném věku dobrodinec školy, pan nadlesní Moritz Dworžak. Věk 89 let je věru milostí od Boha! Pan nadlesní Dworžak  založil za svého života školní nadaci ve prospěch chudých dětí. Nárůstem úroků byla v roce 1929 v nadaci částka 14.793 Kč 20 h, která měla vstoupit v platnost až v době, kdy částka dosáhne hodnoty 20.000 Kč. Ve své poslední vůli věnoval zasnulý nadaci dalších 10.000 Kč a zanechal tak po sobě věčnou památku. Nechť je zde na památku alespoň průběh jeho života. Pohřeb se konal za velkého smutečního projevu obce, jejíž byl členem. Nebožtík byl místním již od malinka. Jeho otec byl po dobu 35 let učitelem v Linharticích, bylo to tedy jistě umění dát všem třem synům dobré vzdělání s ročním platem 150 zlatých. (Jeden syn zemřel jako nadlesní v letité výslužbě v Linharticích, druhý syn byl v roce 1905 v Tulle kousek od jmenování generálem.) Zesnulý sloužil u císaře jako nadlesní. Jako úplně mladému studentovi mu učení moc nešlo. To činilo otci mnoho starostí. Po absolvování reálného studia se věnoval lesnictví. Po praxi v Hošťálkovy ve Slezsku navštěvoval vyšší lesnické učiliště v zahraničí. Záliba v tomto povolání měla za následek, že ukončil studium s vyznamenáním a v důsledku toho obdržel stipendium a mohl tak navštěvovat vysokou školu lesnickou v Tharand v Sasku. Po úspěšné praxi v saské státní lesní správě se vrátil v roce 1860 zpět domů. Po složení státních zkoušek šel do Holešova jako pomocný úředník u lesní správy. Geodézní práce mu rychle přinesly jmenování na státního okresního zeměměřiče na tom samém místě. Již po několika měsících byl povolán ministerstvem financí jako referent lesní správy a po uznávané činnosti jako lesní inženýr přešel do lesní technické kanceláře ministerstva zemědělství. Tady prošel různými stupni své kariéry: technický inženýr, vrchní inženýr, lesmistr, lesní rada a vrchní lesní rada a byl činný ve Vídni, Salzburgu a v Gmundenu. Ačkoli vlastnil krásnou usedlost, přestěhoval se zpátky, až když jeho vlasy zbělaly. Od dědického soudu získal Gromes pěkný kousek země a naproti svému rodnému domu a škole vystavěl nádhernou vilu. Každý kámen a každá cihla byla položena pod jeho dohledem. Téměř dalších 20 let trval život zesnulého. První obrázek ho znázorňuje ještě jako zdatného muže; druhý obrázek – rok před jeho smrtí na procházce v Piešťanech.

7. března 1930 se v celé republice slavily 80. narozeniny prezidenta T. G. Masaryka. Toho dne se konala ve škole dopoledne slavnost, které se účastnila také Obecní školní rada. Večer pořádalo zastupitelstvo obce podle běžného způsobu sezení, na kterém pronesl pan řídící Hartmann svou řeč. Místní doprava se v tomto roce ještě zintensivněla. Autobusová doprava Jevíčko – M. Třebová byla vylepšena ještě o jednu linku, takže jsme měli možnost jet během dne čtyřikrát tam a zase zpátky. 17. srpna se konala v naší obci okresní slavnost svazu Severomoravského spolku a Kulturního svazu. Bohužel vládlo stejně jako většinu srpnových dnů deštivé počasí. Odpoledne se v sále Tinkl konalo zastupitelské zasedání místních skupin, na kterém přednášeli převážně putující učitelé Ochranného spolku. Ačkoli nebylo i přes včas podanou žádost dosaženo úředního povolení, byla místní cesta slavnostně ozdobena tříbarevnými německými vlajkami. Vypadalo to, že počasí má slitování pouze při velké návštěvnosti slavnostního průvodu. Po jedné vážné pamětní slavnosti u válečného památníku jsme se přesunuli na novou střelnici, kde slavnost v celé své kráse pokračovala. Nechť je zmíněno, že se představení konala pod úředním dohledem a kvůli vyvěšení vlajek měla podle vyšetřování četnictva soudní dohru. Škole byl z tržby věnován dar 400 Kč z opravdu velkého čistého obnosu.

27. a 28. říjen byly také památnými dny. Po nepřestávajících lijácích voda stále stoupala. 27. října zuřila ještě k tomu vichřice. 27.10. v 9 h večer překročila voda hráz a brzy zaplavila na mnoha místech cesty a na sousedních lukách se tvořily obrovské rybníky. Teprve v průběhu rána 28. října voda trochu opadla. Hasiči měli pohotovost. Většina sklepů byla zatopena a musela být vypumpována. Opět se projevilo požehnání regulace potoka. Jaká by to asi byla strašlivá noc. Nechť je zaznamenáno, že orkán způsobil ve všech domovských lesích nezměřitelnou škodu. Podle odhadů bude vyklízení zpustošených lesů trvat nejméně tři roky. V listopadu se proslýchalo, že si vilu po smrti lesního radního pronajali cizí uchazeči. Tak zahájila obec předběžná jednání s jedinou dcerou zesnulého. Od obce byl požadován obnos nejméně 450.000 Kč. Podle výslechu jednoho stavebního znalce bylo jednání ukončeno neúspěšně. K nákupu šilinků o hodnotě 450.000 Kč měla být ještě připočítána přírůstková daň a nákupní poplatky o výši přinejmenším 50.000 Kč; nutná přizpůsobení pro použití školní budovy činí 80.000 Kč, takže nákup by byl stanoven přinejlepším na 600.000 Kč, přičemž by nebyly získány větší třídy než jaké jsou nyní ve staré škole. Tato skutečnost byla rozhodující pro odmítnutí financování tohoto projektu.

Ze školního života: Koncem školního roku byl pan učitel W. Barwig, který zde působil k všeobecné spokojenosti, přeložen do Třebářova a na jeho místo nastoupil vypomáhající učitel pan Roland Böhm ze Svitav. Počet dětí navštěvujících místní školu byl 64 (o 6 více než v minulém roce!). Celkový počet žáků navštěvujících školu i ve městě byl 86 (o 8 více než minulý rok). Začátkem roku prošly nové učitelské plány zkouškou, která byla na poli výchovy velkým pokrokem. Nastala nová a těžká doba, která bude od příštího pokolení mnoho vyžadovat. V tomto směru je také nutné změnit výchovný postup, přitom mít základ stále před nosem: pro budoucnost utvářet nové věci, ale držet se těch starých. V prvních prosincových dnech se ve městě konalo celkové sčítání lidu. V naší obci bylo zahájeno vedoucím školy panem řídícím Hartmannem od 2. do 5. prosince a mělo následující výsledek. Bylo spočítáno 711 obyvatel; 5 bylo dočasně nepřítomných, 6 bylo dočasně přítomných. 2. prosince bylo obydleno 124 domů, neobydleny byly dva domy (1 na spadnutí, 1 nově postavený). Bylo spočítáno 179 bytových jednotek. Podle toho byl holý počet obyvatel 110. Ve srovnání se sčítáním z roku 1921 (748) je zde patrný úbytek 38 obyvatel, což se vztahuje na úbytek narozených. Počet bytových jednotek stoupl ze 172 na 179, tedy o 7. Podle národnosti je zde 707 Němců, 3 Češi (nevztahuje se na místní obyvatelstvo).

Erb obce Linhartice

Kontaktujte nás:

  Obecní úřad Linhartice

Linhartice 134, Linhartice, 57101
IČ: 00276936

  Pevná linka OÚ Linhartice:

+420 461 316 860

  Mobil starosta obce:

+420 724 183 845

  Email:

obec.linhartice@worldonline.cz

  Datová stránka:

c3ub26g

Nejnovější články

18. červen 2018
21. červen 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016