Rok 1931

Když vidím v dáli stát vesničku naši,
ta krásná pole, louky a domy,
tu tluče mi srdce a vše mně teší,
pryč jsou mé strasti, pryč jsou mé boly.

Vyslovuji to srdečné slovo, ó vlasti,
jak miluji hory, jenž tě obklopují.
Do dalších let ti přeji štěstí,
jen zůstaň navždy německou zemí.

Těmito řádky nechť začíná rok 1931: poznamenán radostí a utrpením pro příští pokolení. Co se týče počasí, nepatří rok 1931 mezi u nás neobvyklé roky. Po poměrně dlouhé zimě přišlo téměř v pravý čas jaro a ještě k tomu s teplem podobným letnímu. Leden byl bohatý na sníh, takže si na své přišli děti i sportovci. Během chvilky se ujal běh na běžkách. Svahy na Strážném vrchu a na Špičáku nabízely příhodné cvičné plochy. Obzvláště byla vidět na prknech mládež naší obce.

Osivo přezimovalo opravdu dobře a jarní obdělávání polí probíhalo jako obvykle. Koncem května ustoupila na delší dobu vlna téměř letního tepla; staří říkali, že léto ztratilo svou barvu ještě předtím, než přišlo. Ve skutečnosti pak přišlo začátkem července opravdu nepříjemné počasí, které bylo přerušeno jen několika srpnovými dny a které trvalo až do září. Skoro každý den pršelo! Díky neobvyklému horku v květnu a červnu byla tento rok opravdu bohatá úroda sena. Obilniny byly ale velmi brzy vymeteny - stébla zůstala krátká, obilí bylo nízké; úroda obilí byla ve znamení starého selského přísloví: málo slámy, málo obilí. Zato okopaniny se mohly dobře rozvíjet a přinesly opravdu uspokojivý výnos. Podzim chtěl pěknými dny nahradit vše, co léto zničilo. Nehledě na silné noční mrazy, které jsou způsobeny polohou vesnice, zůstalo počasí pěkné a až do prosince bylo teplo. Tento rok jsme si nad úrodou lámali hlavu; tak mohl být oves svážen jedině vlhký a musel být rychle vymlácen. Když jste se v září podívali z Červeného kopce na protější hory, mohli jste vidět svahy pokryté sněhem; noviny psaly, že na horách spadlo okolo 40 cm nového sněhu.

Nechť je zmíněno, že sekání obilí v tomto roce začalo už 5. července; přesto vydržela úroda obilí až do září. Z událostí tohoto roku: 3. ledna zemřel pan Hubert Gromes, poslední z pamětihodného dědičného rodu Köglerů. Zasloužil se především o Ochranný spolek. Zůstal svobodný, mladý ve svém srdci a nakloněn mládeži. Tak seděl mnohé hodiny u starého klavíru v hospodě Tinkl a obzvláště rád hrával staré tance a lidové nápěvy a mezi lidmi si vysloužil jméno: strýc Hubert. Ale také studenti mu vděčili za mnohé příjemně strávené hodiny a v těchto studentských kruzích byl znám jako „rytíř Roderich". V noci ze 4.1. se někdo vloupal do hospody Kögler a ukradl tabák a lihoviny. Nezaměstnanost se v naší obci citelně projevila. Mnoho pracovníků bylo týdny zaměstnáno a pak už nepřišlo do práce; mnoho jich nemělo celé týdny žádnou práci. Pro nezaměstnané se stala velmi výhodnou podpora v nezaměstnanosti. Podle úředního výkazu bylo v okrese v prosinci 1930 M. Třebová 1821 nezaměstnaných, v únoru 1931 - 1961 nezaměstnaných. V lednu navštívila naši obec vlna chřipky. Mnoho lidí onemocnělo, většinou celé rodiny; nemoc ale proběhla poměrně bez obtíží.

Den matek
O pojmu „láska k matce" už bylo hodně řečeno a napsáno - proto by měl být v tento den uctěn. 14.5. se konalo v M. Třebové zakládající shromáždění Družstvo zužitkování dobytka, tím měla být zemědělcům nabídnuta opora proti svévoli obchodníků. Budoucnost prokáže důležitost tohoto založení, proto by to mělo být zaznamenáno, jelikož naši zemědělci velmi živě usilovali o toto vytvoření a prvním vedoucím byl zvolen pan Schürl Karl, zemědělec z Linhartic 46. Tak se v životě obce zachoval mnohý kousek lidových zvyků, ale také pověr. Tak označovali mnozí, obzvláště ti staří, jako „sírový déšť" - když byly 19. května ráno všechny kaluže a plochy pokryty žlutým prachem. Jak učí věda, není to „ďáblův déšť", nýbrž spočívá to v tom, že se dostane do vzduchu pyl jehličnatých stromů a pak spadne společně s deštěm na zem. 14.6. se účastnily tělocvičné kroužky Severomoravské obecné skupiny krajské tělocvičné soutěže v Mohelnici a získaly 1. místo ve 2. silové třídě. Tento rok byly 23. června, 18. června a 4. července silné bouře. Nevlídné počasí 18. června bylo ještě doprovázeno obzvláště silnou bouří; od roku 1916 ještě nebyla žádná bouře tak silná; a tak mnohý starý strom, který si zachránil život v dobách mrazu, byl nyní touto smrští zlomen. 27.6. spatřili někteří obyvatelé okolo 10 h večerní nádherný meteor, který měl pro lidské oko průměr okolo 25 cm a ozářil svým dlouhým chvostem noční oblohu denním světlem. 1. července byly dány poprvé do oběhu nové stříbrné desetikoruny. 30.6. spáchala jedna mladá dívka (16 let) z Dlouhé Loučky, jménem Dworschak Adolfíně, v Mlýnském rybníku sebevraždu. Brzy bylo na nakládací kabině nalezeno znamení z rákosu. Na dveřích kabiny byl připevněn lístek se slovy: Dnes ráno ve 3 hodiny jsem skočila do tohoto rybníka! Cely den byl rybník prohledáván. Teprve o půl desáté večer byla mrtvola nalezena. Tak zahodila mladá dívka bez jakékoliv příčiny svůj život. Znamení této doby. 19.7. pořádal na nové střelnici hasičský spolek úspěšnou zahradní slavnost. 5. srpen byl památným dnem. Tohoto dne bylo čtvrtstoletí, tak se na rybníku překlopilo v loďce sedm odvážných mladých lidí z M. Třebové a pět z nich se utopilo. 16. srpna pořádaly tělocvičné kroužky veřejné cvičení. Den předtím padal déšť plnými proudy. Samotný slavnostní den byl pěkný. Další den opět lilo. Při velké návštěvnosti z města a vesnice sklidilo představení všeobecný úspěch. Lidé si stěžovali na trápení s cigány. Neuběhl týden, ba ani den, aby jste nepotkali cigána žebrajícího o potraviny. 27.9. proběhly v klidu obecní volby. Byly předloženy tři seznamy. List I. Německá sociálně - demokratická strana dělnická, II. Národně - sociální strana dělnická, III. Spolek zemědělců. Účast na volbách byla 92 %. 463 hlasů bylo oprávněno volit, odevzdáno bylo 428 hlasů, z toho 4 byly neplatné. Volební číslo bylo 27. Spolek zemědělců získal 232 hlasů a 9 mandátů, Národně - sociální strana dělnická získala 97 hlasů a 3 mandáty. Starostou byl zvolen dosavadní starosta pan zemědělec Etzler Franz. 31.10. při příležitosti Světového dne spoření se u nás usídlil nový zvyk. Místní spořitelna a záložna přispěly k povznesení smyslu spoření, každému novému školáčkovi darovaly vkladní knížku s vkladem 20 Kč. Zemědělská záložna v M. Třebové považuje nové školáčky již za své členy. Mezi školou, domovem a obcí se vytvořilo těsné pouto. V tomto roce navštěvuje obecní školu 57 dětí, kromě toho 4 děti chodí do obecní školy ve městě, 2 navštěvují pomocnou třídu, 21 měšťanskou školu a 7 reálné gymnázium. Oproti 86 dětem v minulém roce navštěvuje tento rok školu 91 dětí.

22. října zemřel 10letý nadaný gymnaziální student Hertl Alfred, syn Hertla Johanna - hlídače silnice, na následky zánětu slepého střeva. Podle farního výkazu M. Třebové se v roce 1931 narodilo 6 dětí a zemřelo. 1.11. se vesnice zúčastnila rozloučení s panem Lichtenblau, jehož činnost zůstane v příjemných vzpomínkách. V ten samý den odešel do zaslouženého důchodu.

Erb obce Linhartice

Kontaktujte nás:

  Obecní úřad Linhartice

Linhartice 134, Linhartice, 57101
IČ: 00276936

  Pevná linka OÚ Linhartice:

+420 461 316 860

  Mobil starosta obce:

+420 724 183 845

  Email:

obec.linhartice@worldonline.cz

  Datová stránka:

c3ub26g

Nejnovější články

18. červen 2018
21. červen 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016