Rok 1945

Rok 1945 byl rokem slavného osvobození naší vlasti a našich národů od německé nadvlády . Konečně přišel den , kdy jsme mohli svobodně vydechnout , kdy jsme mohli žít bez obav , že budeme zatčeni gestapem , nebo že bude s našimi vesnicemi a městy naloženo jako s Lidicemi , Ležáky nebo blízkým Javoříčkem. Těmto chmurným dnům učinilo definitivní konec slavné vítězství Rudé armády , která od roku 1942 , od grandiosního vítězství u Stalingradu , hnala německé fašisty mocnými údery až do jejich vlastního doupěte do Berlína a tam je porazila . Do naší země se však pevně zakousla milionová armáda německého generála Schörnera s nadějí , že se spojí se západními státy proti Sovětskému svazu . Avšak ani toto nevyšlo . Po Slovenském národním povstání v roce 1944 a po přechodu Dukelského průsmyku sovětskou a naší východní armádou , blížily se tyto armády ze Slovenska nezadržitelně na území Moravy . Pražské povstání 5.května 1945 a rychlá pomoc Rudé armády , která přispěchala na pomoc ohrožené Praze až od Drážďan , udělaly definitivní tečku za 2.světovou válkou na území Evropy.

Velká většina území našeho státu utrpěla válečnými události značné škody . Do Linhartice přišla sovětská Armáda dne 9.května od Městečka Trnávky . Podle nápisu , který se zachoval na budově č.p. 85 byla v obci usazena jednotka „Davidov" . Ve zdejší obci došlo k přestřelce mezi sovětskou armádou a sanitním německým vlakem , který stál na trati za školou .
Život v obci byl řízen vojenským velitelem . Později sem přišly civilní hlídky (Ladislav Zemánek , František Parolek a Josef Geršl z Cetkovic Jaroslav Kučera z Pěšákova a.j.) , jejíž členové později osídlili v obci některý dům . Německé obyvatelstvo bylo porážkou úplně zkrušeno , někteří čelní funkcionáři NSDAP , kteří se právem obávali , že budou za svou činnost pykat , spáchali sebevraždu . Mezi ně patří i řídící učitel Hugo Hartmann , který se otrávil a je pochován ve školní zahradě . I v jiných zahradách (např. na č. 53) jsou hroby německých občanů pochovaných v roce 1945 .

Počátkem června 1945 přicházeli první osídlenci a s nimi přešla i správa obce do civilních rukou . Obec řídil civilní správní komisař . Prvním správním komisařem se stal Antonín Krenar z Vážan u Boskovic , narozen roku 1905 v Okrouhlé . Komisařem byl asi do konce září , kdy byl zbaven úřadu a na jeho místo byli jmenováni dva správní komisaři : Josef Kovář z Býkovic , okres Boskovice narozený 1891 v Oboře a Josef Kolář z Jevíčka . Tuto funkci zastávali až do konce ledna 1946 , kdy zde byl zřízen místní národní výbor .
Správní komisaři se hlavně zabývali konfiskováním majetků a přidělováním těchto národním správcům . Řídili dále hospodářsky a finančně obec a starali se o zásobování obyvatelstva , o vydávání potravinových lístků a šatenek , o správný chod zemědělských závodů a plnění dodávek . Na pomoc měli správní komisaři rozsáhlý administrativní aparát. Byli zaměstnáni : Anna Voitová , občanka německé národnosti , bytem Linhartice č. 37 , která částečně ovládala češtinu a byla dobře obeznámena s místními poměry . Dále v kanceláři pracovali Khýr , Vilibald a Vladimír Luňáčkovi z Vážan a Jiřina Podlezlová z Jaroměřic .
Osidlovat přišli jednak lidé , kteří válečnými událostmi přišli o své domovy (např.všichni osídlenci z Ondratic na Hané ) jednak lidé , kteří doma neměli dostatečné podmínky v práci i špatné bydlení (např. osídlenci z Bohdalova , z Pěšákova, z Jaroměřic ). I ve zdejší obci byli lidé , kteří vydrželi na zemědělské usedlosti jen kratičký čas a šli osídlovat jinam usedlosti , nebo se vraceli domů. Byli to např. Rudolf Stárek na č.p. 25 , Josef Procházka na č.p. 31 , Jan Šustáček na č.p. 33 , Oskar Nečas na č.p. 33 , Ferdinand Konečný na č.p. 34 , Václav Šerý na č.p. 42 Julian Jičínský na č.p. 47 , Opian Frant. Na č.p. 54 , Vilém Sonevend na č.p. 55 , Vilém Bábek na č.p. 5 , Alois Škrabal na č.p. 66 , Alois Krkavec na č.p. 91 , Antonín Krkavec na č.p. 92 , Bedřich Crha na č.p. 114 a další a další .

V roce 1945 nebyla obec ještě dosídlena a proto hospodařili na některých zemědělských usedlostech ještě Němci . Hospodařilo se ještě na původních výměrách , jak patřily k usedlosti . Na žňovou výpomoc přišli do obce studenti z Boskovic , kteří byli ubytováni ve škole a stravovali se na obecní útraty . Školní budova byla v dezolátním stavu . Dne 19.srpna 1945 byl ustanoven prvním českým učitelem na zdejší škole Jaroslav Kotal učitel z dívčí obecné školy v Boskovicích , narozený 15.6.1918 v Chornicích . Když 1.října 1945 nastoupil pětiměsíční základní vojenskou službu , zastupovali ho střídavě učitelka Vojtěška Vaculíková z dívčí obecné školy ve Svitavách a Vlasta Hofmanová z obecné školy v Kladkách.

Koncem roku 1945 byla v celém státě provedena měnová reforma . Všechny peníze musely být uloženy na vkladní knížce , kde byly vázány a každé osobě bylo volně ponecháno 500 Kč. Tato měnová reforma se v obci prováděla v budově národního výboru . Za určitých okolností bylo možno vybrat a požít na placení i vázanou měnu . Vázanou měnou bylo možno platit konfiskovaný majetek v pohraničí , nebo na výbavu a kočárek pro narozené dítě apod.

Populace v obci : Vzhledem k tomu , že téměř všichni mladí muži německé národnosti byli ve válce a prohraná válka věštila nejistou budoucnost , klesla populace téměř na nulu . Německé rodině se v roce 1945 narodilo jen jedno dítě . Byl to Günter Jarmer , který se narodil 13.1.1945 krejčovskému pomocníku Wilibaldu Jarmerovi , Linhartice č.p. 57 , ale 22.1.1945 už zemřel . Prvním českým občánkem narozeným v Linharticích je Jiří Polýnek , narozený 10.října 1945 , syn Františka Polýnka č.p. 32 . Druhým českým dítětem narozeným v Linharticích je Miroslav Otevřel , narozený 1.listopadu 1945 , syn Bohumila Otevřela , domácího krejčího , Linhartice č.p. 82 . Kolik osob v tomto roce zemřelo , nedá se zjistit.

Koncem roku 1945 přibývalo v pohraničních obcích stále více českých a slovenských osídlenců a bylo nutno chránit nově nabyté majetky proti živelným pohromám . Proto vyzval výbor Okr.Hasičské jednoty všechny správní komise , aby v obcích byly založeny hasičské jednoty . V Linharticích se konala valná hromada asi 12.11.1945 a na ní byly schváleny stanovy Sboru dobrovolných hasičů v Linharticích . Správní komise vzala stanovy na vědomí 18.11.1945 . Podle základního seznamu činného členstva sboru dobrovolných hasičů v Linharticích byli prvními členy této jednotky tito občané :

Jméno - Povolání - Narození - Funkce
1. Kozlovský Alois - rolník - 15.11.1907 - předseda a č.čl.
2. Polýnek František - rolník - 16.12.1920 - jednatel a č.čl.
3. Přikryl František - rolník - 15.7.1895 - činný člen
4. Orálek Josef - rolník - 3.4.1925 - velitel (má zkoušku)
5. Ondříček František - rolník - 23.9.1904 - trubač I.
6. Langr Josef - cestář - 18.3.1906 - činný člen
7. Bombera Miroslav - rolník - 22.6.1922 - trubač II.
8. Bábek Vilém - rolník - 30.4.1904 - samaritán
9. Lébiš Bohumil - rolník - 21.3.1914 - pokladník č.čl.
10.Dvořáček Emil - rolník - 13.10.1919 - činný člen
11.Kouřil Rudolf - rolník - 8.7.1910 - činný člen
12.Krenar Antonín - krejčí - 4.4.1905 - činný člen
13.Orálek Josef st. - dělník - 2.1.1911 - činný člen
14.Fiala Antonín - dělník - 4.9.1905 - činný člen
15.Zemánek Ladislav - zahradník - 7.7.1920 - činný člen
16.Lexa Ladislav - rolník - 7.3.1913 - činný člen
17.Gundacker Josef - rolník - 6.8.1920 - zbrojm.-strojm.
18.Dvořák Josef - mlynář - 2.9.1911 - zástupce velitele

Podle zprávy katastru MZHJ bylo 18 členů SDH Linhartice zařazeno 30.3.1946.
Jedinou kulturní činností v roce 1945 byly taneční zábavy . Pořádaly se téměř každou neděli střídavě v hostinci u Parolků , u Krkavce nebo u Vačkáře , Na střelnici . Českých obyvatel tu tehdy bylo ještě málo , a proto se ještě dost dobře snášeli .

Erb obce Linhartice

Kontaktujte nás:

  Obecní úřad Linhartice

Linhartice 134, Linhartice, 57101
IČ: 00276936

  Pevná linka OÚ Linhartice:

+420 461 316 860

  Mobil starosta obce:

+420 724 183 845

  Email:

obec.linhartice@worldonline.cz

  Datová stránka:

c3ub26g

Nejnovější články

18. červen 2018
21. červen 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016
17. kvě 2016